donderdag 19 juni 2008

wat er komt

C is een experiment in de openbare ruimte van het Schouwburgplein: het verloop is van tevoren vastgelegd, maar de uitvoering ervan is per keer anders, al naar gelang van de situatie.
  • een groep dansers beweegt van introvert als groep naar extravert met de plek
  • de plekken en centrale handeling voor elke fase zijn van tevoren vastgelegd.
  • alle schakeringen van privé tot publiek worden doorlopen, individueel en ook als groep van uitvoerenden / deelnemers ...

>> wat zal er telkens gebeuren bij de uitvoering van het plan, de zgn. "score"?

zullen er overeenkomsten zijn in hoe het publiek reageert, wat de dansers doen, etc?

hoe kan het publiek als mede-createur actiever kan worden betrokken bij het maken van een danscompositie?

immers wordt er beroep gedaan op de openbare ruimte, dus wat krijgen zij in ruil...

Geen opmerkingen: